Išsamios partnerystės programos taisyklės

ŪKIO VALDYMO DEPARTAMENTAS TAISYKLĖS 2020 gegužės 04 d.

 1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma Rekomendacijų
  (toliau – parnerystės programa) organizavimo bei vykdymo tvarka.
 2. Parnerystės programoje organizatorius yra MB „Ūkio valdymo departamentas“, juridinio asmens kodas 305555457, registruotos buveinės
  adresas Europos pr. 34, LT-46370 Kaunas (toliau – MB „Ūkio valdymo departamentas“).
 3. Parnerystės programoje gali dalyvauti juridiniai asmenys, ir fiziniai asmenys išsiėmę individualios veiklos pažymas iš VMI, ir sudarę sutartis su mūsų kompanija paslaugų teikimo sutartį.
 4. Įmonės, siekiančios dalyvauti Parnerystės programoje (toliau – Parnerystės programoje dalyviai), rekomenduoja kitai įmonei, kuri tuo metu neturi galiojančių paslaugų teikimo sutarčių su MB „Ūkio valdymo departamentas“ (toliau – Naujas klientas), sudaryti su MB „Ūkio valdymo departamentas“ ir duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).
 5. Parnerystės programos dalyvis prieš pateikdamas rekomendaciją MB „Ūkio valdymo departamentas, privalo iš anksto apie tai informuoti galimą Naują klientą, ir jeigu galimas Naujas klientas neprieštarauja, Parnerystės programos dalyvis pateikia MB „Ūkio valdymo departamentas“ galimo Naujo kliento kontaktinius duomenis ketinimo sudaryti Sutartį tikslu. Akcijos dalyvis, teikdamas Naujo
  kliento rekomendaciją MB „Ūkio valdymo departamentas“, sutinka, kad Parnerystės programos dalyvio atstovo vardas, pavardė ir atstovaujamos įmonės pavadinimas bus nurodyti Naujam klientui, jei būtų toks poreikis.
 6. Tuo atveju, jeigu Naujas klientas sudaro Sutartį Parnerystės programos dalyviui suteikiama po 10 Eur
 7. Tuo atveju, jeigu Naujas klientas nutraukia su MB „Ūkio valdymo departamentas” sudarytą Sutartį anksčiau joje numatyto minimalaus galiojimo termino pabaigos, Naujas klientas įsipareigoja grąžinti suteiktas nuolaidas,
  įskaitant Parnerystės programos nuolaidą, suteiktą pagal šias Taisykles.
 8. MB „Ūkio valdymo departamentas” pasilieka teisę nesudaryti Sutarties su Akcijos dalyvio rekomenduotu Nauju klientu, jeigu būtų nustatoma nepriimtina rizika dėl galimo Sutarties nevykdymo.