Dažniausiai užduodami klausimai

Mūsų klientų dažniausiai užduodami klausimai

Kodėl verta steigti bendriją?

Puikiai suvokiame, bendrijos pirmininko darbas nelengvas. Siekiame tapti Jūsų parneriais ir padėti visais iškilusiais klausimais.

Kokie įstatyminiai aktai reglamentuoja daugiabučio namo bendriją?

Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba paprastuoju būdu pateikia prašymą keisti daugiabučio namo administratorių savivaldybės įsakymu. Plačiau skaityti : Civiliniam kodekse 4.83 straipsnyje 3 punktą. Papildomai bendrijų teisinę formą reglamentuoja Bendrijų įstatymas.

Ką privalu turėti norint steigti bendriją?

Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba paprastuoju būdu pateikia prašymą keisti daugiabučio namo administratorių savivaldybės įsakymu. Plačiau skaityti : Civiliniam kodekse 4.83 straipsnyje 3 punktą. Papildomai bendrijų teisinę formą reglamentuoja Bendrijų įstatymas.

Kas sprendžia apie bendrijos steigimą ir kokiu būdu?

Kiek užtrunka įsteigti bendriją?

Jeigu bendrija yra steigiama teisingai be papildomų netikėtų trigdžių, jos įsteigimo laikotarpis užtrunka iki 8 kalendorinių savaičių vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 straipsniu, ir Bendrijos įstatymo 12 straipsniu. Mūsų Profesionalų komanda, padės Jums greičiau įsteigti bendriją, be papildomų galimų nesklandumų.

Kaip bendradarbiauja bendrija su pastato administratoriumi?

Dažnai asmenys galvoja, kad bendrija privalomai turi bendradarbiauti su daugiabučių namų administratoriais, tačiau tai yra Mitas. Kadangi, jeigu bendrija turi galimybę visas reikiamas technines priežiūras atlikti pati, arba samdyti pavienius asmenis, gali tiesiogiai su daugiabučių namų administratoriais nebendradarbiautiTačiau, mūsų siūlymas visuomet pagal galimybęs rinktis techninės priežiūros paslaugas iš daugiabučių namų administratorių.  Tokiu atveju, bendradarbiavimas vyksta pagal – sudaryta sutartį tarp bendrijos ir daugiabučių namų administratoriaus.

Kokia yra bendrijos valdymo struktūra?

Bendrija susidaro iš tokių valdymo organų: bendrijos narių, bendrijos valdybos narių, bendrijos pirmininkas, revizorius, buhalteris, techninis prižiūrėtojas (daugiabučių namų administratorius teikiantis techninės priežiūros paslauga).

Kokios yra bendrijos atsakomybės?

Bendrija yra pastato VALDYTOJAS, juridinis asmuo, kuris organizuoja pastato priežiūrą. Bendrija perka pastato priežiūros paslaugas, o administratorius teikia priežiūros paslaugas pagal sutartinius įsipareigojimus.  Už pastato priežiūrą atsakinga bendrija.

Neturim bendrijos pirmininko, ką daryti?

Kokios yra pirmininko pareigos?

 

Koks yra bendrijos pirmininko uždarbis?

Kas reglamentuoja bendrijų darbą?

– Bendrijų įstatymas ir CK 4.82str., CK4.83str., CK 4.84 str., CK 4.85 str.

Kas kontroliuoja bendrijos veiklą?

Bendrijos veiklą kontroliuoja: bendrijos nariai, bendrijos valdybos nariai, bendrijos pirmininkas, revizorius, buhalteris, Lietuvos Respublikos įstatymai.

Ko reikia, norint tapti bendrijos pirmininku?

Kas reglamentuoja darbą?

Reikia pagalbos?

Susisiekite